Grote logistieke operatie voor 25.000 kiezers

Grote logistieke operatie voor 25.000 kiezers

De verkiezingen zijn telkens weer een hele organisatie voor het gemeentebestuur. Er zijn zondag in het totaal 27 stembureaus: 14 in de sporthal van Zolder, 13 in die van Heusden. Elk bureau heeft een voorzitter, een secretaris en 5 bijzitters. Dat wil dus zeggen 189 mensen die de kiesverrichtingen zelf in goed banen moeten leiden. Daarnaast schakelt de gemeente op elke plaats 1 verantwoordelijke in, 1 medewerker voor secretariaat, 1 werkman, 2 wijkagenten en 2 gemeenschapswachten, nog eens 14 dus alles samen. Daar bovenop komen de ploegen die ’s morgens vroeg en in de late namiddag de signalisatie eerst plaatsen en daarna opruimen. Want zoals in het verleden gelden ook nu weer in buurt van de stembureaus verkeers- en parkeerbeperkingen. En dat is nodig want in Heusden-Zolder mogen 25.085 mensen gaan stemmen. Er staan 10 kandidaten uit Heusden-Zolder op de verschillende lijsten, meestal op onverkiesbare plaatsen.46879