Heel wat punten voor volgende gemeenteraad

Heel wat punten voor volgende gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 oktober om 19 uur, voorlopig over 35 punten, en ook weer digitaal, te volgen via YouTube. Het gaat onder meer over de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten, de samenwerking met Wegen en Verkeer voor de aanleg van fietspaden langs de Terlaemenlaan en de aansluitingen met Snelwegstraat en Westlaan en een heleboel punten rond de financiën van de kerkfabrieken. De raad moet het reglement van het noodfonds voor verenigingen goedkeuren en van de impulssubsidie in het kader van het relanceplan. De concessievoorwaarden voor de nieuwe LED-schermen liggen ook ter stemming voor.

65302