Het conflict Israël-Palestina in het Ulburghshuis

Het conflict Israël-Palestina in het Ulburghshuis

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is gisteren in alle hevigheid losgebarsten met al meer dan 50 doden en enkele duizenden gewonden tot gevolg. Het vredesproces is er wellicht voor lange tijd van de baan. Daarom komt Marcel De Prins vanavond naar het Ulburghshuis St. Annastraat 7 Zolder, waar hij om 19u30 een voordracht geeft over de evolutie van het conflict 'Israël- Palestina'. Als vrijwilliger van Pax Christi, bezocht hij de jongste 10 jaar in dat conflictgebied groepen en organisaties die met 'actieve geweldloosheid' strijden tegen de bezetting en het onrecht. Hij heeft concreet gezien en meegemaakt hoe de bezetting uitpakt en nefast is voor Palestijnen én Israëli. (foto verovering van de Golanhoogte in 1967)
40011