Hoe communiceert de gemeente?

Hoe communiceert de gemeente?

De gemeente organiseert samen met het onderzoekscentrum Memori van de Thomas More Hogeschool in Mechelen een bevraging bij de inwoners over haar communicatie. Het gemeentebestuur communiceert immers via website, infoblad, sociale media, bewonersvergaderingen, enz. En wil nu weten of de 'boodschap' overkomt bij de bevolking, of ze voldoet aan de behoeften, of de communicatiekanalen bekend zijn, hoe het zit met het imago van de gemeente, toekomstige communicatieprojecten, enz. Vanaf half oktober kunnen de inwoners een maand lang hun mening kenbaar maken op een vragenlijst, online op de website van de gemeente, of op een papieren versie die op openbare plaatsen ligt. 2000 inwoners worden ook persoonlijk aangeschreven om de lijst in te vullen. Dat kan indien gewens ook anoniem, maar tussen de invullers worden enkele bedankingen verloot.28797