Iedereen geeft eigen interpretatie aan cijfers

Iedereen geeft eigen interpretatie aan cijfers

Bij de vaststelling van de rekening 2016 van de gemeente ging schepen van financiën Peter Tielens (NHZ) er prat op dat er op het exploitatiebudget en investeringsbudget positieve verschillen van respectievelijk bijna 4 miljoen en 21,7 miljoen gerealiseerd zijn. Samen met het overgedragen resultaat uit het vorig boekjaar levert dat een kasresultaat van ruim 17 miljoen op. Volgens Annette Palmers (CD&V) heeft dat te maken met investeringen die nog altijd niet gerealiseerd zijn.

Robin Stroobants (N-VA) blijft zich ergeren aan foute cijfers die er door softwarefouten in de tabellen zitten. Volgens schepen Peter Tielens is het inderdaad zo dat investeringen dikwijls niet in het voorziene jaar kunnen gebeuren, maar dat ze de komende periode wel degelijk zullen uitgevoerd worden zoals gepland. Tussendoor was er nog wat gehakketak tussen Vlaams Belang en CD&V over een mogelijke nieuwe kinderopvang in Boekt, zoals in de OCMW-raad uitgesteld. Bruno Buyse concludeerde na een lang exposé dat het misschien wel tijd is om een deel van de overschotten in de vorm van een belastingverlaging terug te geven aan de bevolking. Burgemeester Mario Borremans onderstreepte nog eens dat het belangrijkste deel van de geplande investeringen wel degelijk deze legislatuur zal uitgevoerd worden.34326