In Harmonie: 150 jaar De Ware Vrienden (2)

In Harmonie: 150 jaar De Ware Vrienden (2)

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden heeft altijd een nauwe band gehad met Zolder-Centrum, niet alleen omdat ze daar gevestigd is, maar bijvoorbeeld ook met kerstconcerten in de kerk. Hier poseert de hele groep voor de Sint-Vincentiuskerk in 1970, op een ogenblik dat nog geen sprake was van de restauratie van de kerk. Let op de leuke hoedjes die de muzikanten toen droegen. In die periode beschikten De Ware Vrienden ook nog over een eigen trommelkorps

66326