Is die drempel ook gestolen?

Is die drempel ook gestolen?

Vandaag loopt dus de actie 1dagniet waarbij alle diensten proberen inbraken in te dijken. Maar zijn alleen woningen en bedrijven het slachtoffer van dieven of valt ook de verkeersinfrastructuur van de gemeente ten prooi aan verdwijning? Je zou het haast geloven als je door de Michel Scheperslaan rijdt (foto boven), daar staat het bord F87 dat bestuurders aanmaant tot een maximale snelheid van 30 km per uur omdat het een verkeersdrempel of verhoogd kruispunt aangeeft. Ook inhalen of stilstaan is er trouwens verboden. Alleen houdt niemand zich daar aan, want er ligt helemaal geen verhoging. In de Dorpsstraat ter hoogte van de apotheek staan ook zulke borden, maar daar is de 'verhoogde inrichting' beperkt tot enkele centimeters en nauwelijks voelbaar. In de richting van Houthalen is ook niet duidelijk waar ze stopt. In de schoolomgeving aan de Everselkiezel verplicht een oplichtend bord de bestuurders tot 30 km per uur rond de begin- en einduren van de school. Dat werkt meestal wel, en buiten de schooluren rijden wagens er 50 km per uur. Maar ook daar staat een bord F87 (verhoogde berm) dat altijd een maximale snelheid van 30 oplegt. Volgens een ministerieel besluit uit 1976 moet dat bord daar helemaal niet staan. Weggebruikers die het wel nauw nemen met de wegcode storen zich aan deze situaties, die vroeg of laat tot discussies kunnen aanleiding geven.17938