Leerlingen ruimen Sint-Jansbos op

Leerlingen ruimen Sint-Jansbos op

Iedere vrijdag nemen leerlingen van het VIBO Sint-Barbara - een school voor bijzonder secundair onderwijs uit Beringen - onder leiding van leerkracht Patrick Bartels het bos aan de Sint-Janskapel in Heusden onder handen. "Het bos is eigendom van de kerkfabriek Sint-Willibrordus, maar wij hebben niet de middelen en knowhow om aan bosbeheer te doen. Binnenkort wordt het daarom verkocht aan de vzw Limburgs Landschap," zegt Jef Aerts van de kerkfabriek.

De jongste twee jaar lag het bos er wat verwaarloosd bij, en dat werkt sluikstorting en vandalisme in de hand. "Nochtans heeft het bos sinds jaar een dag een belangrijke waarde voor de buurt, kinderen spelen er, het is een wandelgebied voor senioren en mensen die revalideren en het is een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners," vertelt Jean Aerts van het buurtcomité. De jongeren zijn nu bezig met het verwijderen en opruimen van de lage begroeiing, later gaan ze samen met de buurt en Limburgs Landschap op zoek hoe het bos kan verbeterd worden met nieuwe bomen en wandelpaden.

 "Voor de leerlingen is er het sociale aspect, ze leren samenwerken en hebben contacten met de buurtbewoners," vertelt Patrick Bartels. En dat lukt, want voortdurend worden de leerlingen getrakteerd op wafels en soep, en de buurtbewoners krijgen hakselhout. Stilaan wint het Sint-Jansbos op die manier zijn oude glorie terug.

1564