Leerlingen van De Brug hebben groene vingers

Leerlingen van De Brug hebben groene vingers

Onder de belangstelling van een cameraploeg mochten de kinderen van het 3de leerjaar van juf Mieke aan De Brug vandaag hun groene vingers tonen. Ze gingen aan de slag in de plantenbakken die ze pas van de Lidl hadden gekregen. In de humusrijke zwarte grond plantten ze bloembollen en plantjes. En om later nog te weten wat waar staat, werden de plantjes gemarkeerd met wasknijper-naambordjes. Na zo’n opnamedag voelden de leerlingen en de juf zich een beetje Bartel van Riet in De Brug.
48505