Letterbuffet wordt proefproject voor elders

Letterbuffet wordt proefproject voor elders

Vanuit Artikel27/Het Berenhuis is de voorbije periode al geëxperimenteerd met het Letterbuffet en vandaag is het in wijkcentrum Lindeman officieel gelanceerd als een proefproject met steun van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Letterbuffet combineert spontane oefenkansen Nederlands met ontmoeting tussen de deelnemers in een vertrouwde context. Het is een kook- en proefspel gebaseerd op het alfabet.

Anderstalige deelnemers kunnen een netwerk uitbouwen met Nederlandstalige deelnemers. Koken en feesten gebeurt immers in elke cultuur en door elkaar te tonen wat je in de eigen keuken gebruikt, bouw je aan een positief zelfbeeld en valt de angst om Nederlands te spreken weg. Bovendien geeft het Letterbuffet op een ludieke manier info over duurzame, eerlijke, gezonde en budgetvriendelijke keuken. Het Agentschap Integratie en Inburgering ziet hierin een mooi initiatief in het kader van Oefenkansen Nederlands voor anderstaligen. Het project zal als scenario dienen voor andere werkingen in en buiten Limburg.(meer foto's van Marina Poelmans)
35841