Letterlijke en figuurlijke mist in de bloemenwijk

Letterlijke en figuurlijke mist in de bloemenwijk

Het kruispunt Heidestraat-Irislaan in Bolderberg, vanmorgen in de mist. De verkeersbelemmeringen die de gemeente er heeft aangebracht vormen nog steeds een splijtzwam in de buurt. Gisteravond kwam het ook weer ter sprake tijdens de volksvergadering van de dorpsraad. De maatregel heeft zijn voor- en tegenstanders. De tegenstanders vinden dat hun rust een stuk is teruggekeerd, de voorstanders noemen het levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers, en al zeker bij mistig weer. Uit een enquête die enkele buurtbewoners afgelopen tijd organiseerden (en waarop net geen 43 % van de buurt reageerde) moet blijken dat 59,8 % van de buurt vindt datde blokkade niet veiliger is voor fietsers, 32,3 % vindt van wel en 7,9 % heeft geen mening. 80,3 % spreekt zich uit voor een verwijdering van de blokkade. Kritikasters vragen zich af of de verwerking van de enquête en de gegevens van de inzenders niet strijdig is met de GDPR. De gemeente blijft er ondertussen rustig bij en zal begin volgend jaar een infobijeenkomst organiseren. (foto Jan Leijskens)49957