Maandag infovergadering over asielcentrum

Volgende maandag om 19 uur heeft in De Bark in de Kapelstraat een infovergadering plaats over de plannen om er een asielzoekerscentrum onder te brengen. Dat is donderdagavond vernomen tijdens een bijeenkomst met verontruste buurtbewoners en leden van de dorpsraad Heusden, waar ook enkele schepenen even langskwamen. Op de infovergadering zullen afgevaardigden van Poverello (De Bark), het Rode Kruis Vlaanderen, Fedasil en de gemeente aanwezig zijn. Op de eerste plaats worden de buren, de dorpsraad en ook de scholen uitgenodigd. In afwachting van die vergadering worden geen acties of andere initiatieven gepland.3542