Marktkramers en cafés in overtreding

Marktkramers en cafés in overtreding

De politie werkt geregeld samen met het Federaal Voedselagentschap en met de FOD Volksgezondheid om eetgelegenheden en horecazaken te controleren. Op de multiculturele markt controleerden de inspecteurs samen met het FAVV 28 kramen. 13 marktkramers kregen een waarschuwing. De dienst voedselveiligheid stelde 2 processen-verbaal op. De controle wordt binnenkort herhaald. Met de FOD Volksgezondheid stapte de politie binnen in 8 drankgelegenheden. 4 processen-verbaal werden opgesteld wegens overtreding van de rookwetgeving en 2 PV's wegens inbreuken op de tabakswetgeving. 26 klanten werden betrapt op roken in een openbare ruimte.39892