Massale belangstelling voor openschooldag

Massale belangstelling voor openschooldag

Het ziet ernaar uit dat ook het volgende schooljaar het Sint-Franciscuscollege zich weinig zorgen om het leerlingenaantal moet maken. Dat valt alles af te leiden aan de lange wachtrij die er vanmorgen al stond bij de toegang tot de openschooldag. De toekomstige leerlingen en hun ouders konden kennismaken met leerkrachten, directie, medeleerlingen, leermethodes, klassen, keuzemogelijkheden, … En natuurlijk kwam ook de prettige aspecten van het schoolleven aan bod, zoals bijvoorbeeld het collegekoor, musiceren of even plaatsnemen in een go-kart, … (foto’s Patrick Daniëls)46614