'Meer dat ons bindt, dan dat ons onderscheidt'

'Meer dat ons bindt, dan dat ons onderscheidt'

Het is vandaag open gebedshuizendag en die werd vanochtend feestelijk geopend met een multicultureel ontbijt bij de Sultan Ahmed moskee in de Pastoor Paquaylaan. De leden van de interreligieuze werkgroep mochten daar heel wat leden van het gemeentebestuur verwelkomen en minister van justitie Koen Geens als eregast. Iedereen werd verrast door Nasreddin Hodja - een wijs man uit de Middeleeuwen die nu nog als kindervriend wordt opgevoerd - en Kologlan (kaalkop), een sprookjesfiguur.

Voorzitter Yusuf Birinci van de Sultan Ahmed moskee verwelkomde iedereen waarna Omer Korkmaz en diaken Frank Dumont enkele gebeden uitspraken. Namens het interreligieus platform benadrukten Ward Ceyssens en Erkan Konak dat het belangrijk is om mensen samen te brengen en te ontmoeten, maar dat er meer inspanningen nodig zijn. Er is volgens hen nood aan een nieuw middenveld dat werkt aan een nieuw 'Wij'.

Minister van justitie Koen Geens
bespeelde meteen het publiek met de vaststelling dat "Als ik nog eens geboren zou worden, en ik zelf mocht kiezen waar, dat dan hoogst waarschijnlijk in Limburg zou zijn. Hier gaat alles beter en trekken mensen aan hetzelfde zeel." De minister toonde zich een filosoof door een aantal vragen op te werpen rond waarom we hier zijn, vanwaar we komen en waar we naartoe gaan. Hij wees er ook op dat door het verplaatsen van buitenlandse conflicten naar ons land, vraagtekens gesteld worden bij de integratie. Maar initiatieven zoals het interreligieus platform en het multicultureel ontbijt zijn volgens Geens een antwoord op zulke vragen. "Er is immers meer dat ons bindt dan ons onderscheidt. Vrede kunnen we alleen bereiken door integratie, niet door assimilatie." (meer foto')39915