Meer details over planning vormsel en communie

Meer details over planning vormsel en communie

Het bisdom Hasselt heeft ondertussen meer details vastgelegd voor de nieuwe planning van de eerste communies en de vormsels. Voor de vormsels stelt het bisdom voor om die te laten plaatsvinden in de weekends van 19-20 september, 26-27 september en 3-4 oktober. Daarbij dringt het bisdom er op aan om de vormselvieringen niet per parochie te organiseren maar per federatie of pastorale eenheid. De eerste communies zullen dus in september en oktober plaatsvinden, nog voor de herfstvakantie, en bij voorkeur in de zondagsviering. 53324