Meer geld uitgeven voor meer onkruid

Meer geld uitgeven voor meer onkruid

In de toekomst zal iedereen er moeten aan wennen dat er wat meer onkruid in het straatbeeld van Heusden-Zolder zal te zien zijn. Dat is het gevolg van de nieuwe richtlijnen. Openbare besturen mogen vanaf 1 januari geen pesticiden meer gebruiken. Tot nu toe volstonden enkele sproeibeurten om voetpaden, open verhardingen en fietspaden voor lange tijd onkruidvrij te houden. Maar voortaan moet er dus meer geharkt en geborsteld worden. Dat zal het gemeentepersoneel doen. Voor het wegbranden van onkruid op verhardingen en het borstelen van grote oppervlakten wordt een externe firma ingeschakeld en dat zal 200.000 euro extra kosten. Er zal wel extra aandacht gaan naar het onkruidvrij houden van de centra en de begraafplaatsen. Maar toch zal hoe dan ook het onkruid snellen terugkomen.18019