Meerderheid keurt gemeentelijk relanceplan goed

Meerderheid keurt gemeentelijk relanceplan goed

Een beetje een historische gemeenteraad vanavond, want voor het eerst kon iedereen de digitale zitting volgen via een livestreaming op YouTube. Bijna een uur ging naar de behandeling naar het gemeentelijk relanceplan #wijzijnheusdenzolder dat moest goedgekeurd worden. Burgemeester Mario Borremans (GOED) onderlijnde dat het geen statisch plan is, te meer omdat niet duidelijk is hoe lang de COVID-periode zal duren. Namens N-VA legde Herwig Hermans 6 amendementen voor. N-VA is het niet eens met de manier waarop heel het plan is tot stand gekomen en Herwig Hermans maakte de vergelijking met Houthalen-Helchteren waarop het volgens hem efficiënter is verlopen en waar duidelijkheid bestaat over het financiële plaatje en waar meer geld is voorzien. Volgens schepen Isabelle Thielemans (CD&V) zijn alle maatregelen genomen in samenspraak met de betrokken groepen. Hermans en Thielemans waren het fundamenteel oneens over de cijfers.

6 Amendementen

N-VA bracht dus 6 amendementen. Ten eerste wil de partij meer ondersteuning voor de handelaars door belasting op drukwerken te laten vallen, volgens schepen Thielemans toonden de handelaars daar geen belangstelling voor. De oppositie wil de gemeentelijke mantelzorgpremie weer invoeren, volgens schepen Funda Oru (SP.A) was die overbodig door de Vlaamse zorgpremie en komen er nog ondersteuningsacties naar mantelzorgers. Als derde vindt N-VA dat niet alleen het gemeentepersoneel maar ook andere helden (verpleegkundigen, thuiszorgers, vrijwilligers triagepost, ...) geschenkbonnen verdienen van de gemeente. Maar volgens burgemeester Borremans zou het belonen van alle helden de gemeente te ver leiden en is dat een taak voor de andere overheden. De N-VA wil nog meer ondersteuning van de verenigingen, onder meer van de jeugd en de sportclubs. Schepen Dirk Schops (GOED) gaf een overzicht van alle acties die gedaan zijn ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, ook voor de zomer. Lode Schops (GOED) voegde daar nog aan toe wat in overleg met de sportraad is afgesproken en waarbij gefocust is op clubs die het echt nodig hebben. Als vijfde wil de N-VA een cultuurbon voor de Muze toevoegen aan het relanceplan. Schepen Marleen Hoydonckx (GOED) onderstreepte dat vooral gekozen is om te investeren in een sterke programmatie die aan democratische prijzen kan aangeboden worden. Tenslotte vindt N-VA dat de geschenkbon aan kansarme kinderen en gezinnen niet lager mag zijn dan de andere geschenkbonnen. Schepen Funda Oru vond het niet correct om de verschillende bonnen te vergelijken en er wordt volgens haar structureel gewerkt aan kansarmoede, onder meer door huisbezoeken om te kijken of iedereen krijgt waar hij recht op heeft. En de gemeente voorziet 30.000 euro om laptops aan te kopen voor wie het zelf niet kan betalen. De 6 amendementen werden weggestemd door de meerderheid. Diezelfde meerderheid keurde het gemeentelijk relanceplan goed.  57257