Mijnwerkerspensioen zal wegen op FDP en begroting

Mijnwerkerspensioen zal wegen op FDP en begroting

Als de aanpassing van het pensioen voor de ondergrondse mijnwerkers ook volgende week bij de tweede lezing door de Commissie Sociale Zaken groen licht krjigt, kan het dossier doorschuiven naar de voltallige Kamer. Als de aanpassing er dan komt, en die kans is nu wel zeer groot, zullen de pensioenen met terugwerkende kracht voor 10 jaar worden aangepast. Ondertussen laat de Federale Pensioendienst (FPD) weten dat zij steeds het mijnwerkerspensioen correct heeft berekend. "De FPD kan enkel handelen overeenkomstig de bestaande wetgeving. De accuraatheid van de berekening is trouwens expliciet bevestigd door het Beheerscomité van de FPD. Het bedrag van het rustpensioen van de mijnwerkers die geen dertig, doch ten minste vijfentwintig kalenderjaren in de ondergrond tewerkgesteld zijn geweest, wordt met een supplement verhoogd. De mijnwerkersverenigingen verzetten zich echter tegen de wijze waarop dit supplement wordt berekend ook al ligt de berekeningswijze vast in een Koninklijk Besluit genomen door de regering van 1990," aldus de Pensioendienst. Die zegt nog dat als het dossier definitief goedgekeurd wordt dat voor haar diensten een aanzienlijke werklast betekent én een belangrijke verzwaring van de pensioenbegroting.


53602