Minder ongevallen en minder overtreders in 2015

Minder ongevallen en minder overtreders in 2015

De politie van Heusden-Zolder heeft de balans opgemaakt van de verkeershandhaving 2015. Daarin blijft de vermindering van de verkeersongevallen met gewonden een prioriteit, die moeten van 153 in 2011 tegen 2020 dalen tot 77. Ondertussen is dat aantal al afgenomen tot 102, daarnaast waren er 178 met stoffelijke schade. In 15 gevallen was er teveel alcohol in het spel. De verkeerseducatie in de scholen werd doorgezet en bij controles van fietsende middelbare scholieren werden 71 naar de verkeersvormingsklas doorverwezen. Met 4 snelheidsdisplays worden bestuurders op gevaarlijke plaatsen attent gemaakt op hun snelheid. De tekstkar wordt dan weer gebruikt voor bredere campagnes. De politie communiceert ook over de resultaten van verkeersacties, snelheidscontroles en verkeerscampagnes. 23 personen zijn opgeleid tot gemachtigd opzichter. Het aantal verkeersinbreuken daalde van 6288 in 2014 tot 3996 in 2015, de parkeerovertredingen verminderden van 622 in 2014 tot 439 in 2015. Vooral tijdens de multiculturele markt en in de Koolmijnlaan-Cité worden parkeerplaatsen voor personen met een beperking onterecht ingenomen: 39 bestuurders mochten € 110 ophoesten. 6063 bestuurders (12 %) reden te snel, een verhoging ten opzichte van 2014 met 9%. 779 bestuurders (0,09%) werden door de onbemande camera in Koolmijnlaan-cité geflitst. Tijdens de 24 markten vorig jaar begingen de marktbezoekers 276 verkeersovertredingen, 144 minder dan in 2014, meestal waren het parkeerovertredingen. Bij 2469 ademtesten bliezen 18 bestuurders (1 %) alarm en 63 (3 %) positief. Bij de SLim- en BOB-controles legden 1204 bestuurders een ademtest af, 59 hadden teveel gedronken. 11 rijbewijzen werden ingetrokken. Tijdens de week reed 3% met een glas teveel op, in het weekend 5%. Alles samen zijn vorig jaar 50 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken door alcoholgebruik of hoge snelheid. De verkeersdienst leverde 260 vergunningen af voor o.a. wegenwerken (180) en verhuizingen (46). 3 pv's werden opgesteld wegens gebrek aan signalisatie. Voor 96 evenementen werd een tijdelijk politiereglement opgesteld.28476