Minder werklozen betekent meer leefloners

Minder werklozen betekent meer leefloners

Bijna iedere maand brengen we cijfers van de dalende werkloosheid. Maar het gaat niet alleen om mensen die aan het werk zijn gegaan, blijkbaar worden er ook heel wat geschrapt van de werkloosheidsuitkeringen, en die komen dan bij het OCMW aankloppen om een leefloon. Een afwenteling van de federale besparingen
dus op het lokale niveau, want de leeflonen worden maar voor een deel gesubsidieerd.

 Uit het jaarverslag van het OCMW blijkt dat vorig jaar 322 cliënten in de financiële hulpverlening zaten, een stijging met liefst 20 %. Naast geschrapte werklozen, ligt de verklaring bij de vluchtelingen die hier al langer verblijven en bij het groter aantal alleenstaanden (door bijvoorbeeld echtscheidingen). Op maandbasis keerde het OCMW vorig jaar gemiddeld 108 leeflonen uit (92 in 2016). Het comité moest 1411 beslissingen over hulpvragen nemen, 84 % werd toegekend, 16 % geweigerd. En zo is in enkele jaren tijd de financiële kost van het OCMW verdubbeld.

Mensen blijven ook langer hangen in het leefloon. Weliswaar waren vorig jaar 27 personen aan de slag in het kader van artikel 60, maar om ze te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt of een ander inkomen, blijkt bijzonder moeilijk.40029