'Mobiliteit tussen diensten is mogelijk'

'Mobiliteit tussen diensten is mogelijk'

Burgemeester Mario Borremans wil niet te diep ingaan op de brief met verzuchtingen die het voltallige OCMW-management aan de politieke mandatarissen bezorgde. "Er zal tegen 2019 een nieuwe personeelsformatie uitgetekend worden en daarin zullen we zeker rekening houden met hun bekommernissen. Ook willen we rekening gehouden met de vraag om externe mobiliteit tussen OCMW- en gemeente-administratie." De burgemeester wijst er nog op dat een deel van het management in het overleg zit rond de integratie van de diensten, en dat er geen specifieke besprekingen met het OCMW-management op zich gepland staat. "Maar ze kunnen altijd overleg vragen."23422