Morgen is het nieuwjaar ...

Als morgen u iemand een gelukkig nieuwjaar wenst, moet je niet meteen denken dat het om een vroegtijdige feestvierder in staat van geestelijke verheugdheid gaat. Dan is het een moslim, want die vieren volgende nacht de overgang naar het nieuwe jaar, het jaar 1432. Morgen begint dan de eerste maand, Muharram. De islamitische jaartelling is begonnen bij de hidjra, of het vertrek van de profeet Mohamed van Mekka naar Medina. In onze streken beperkt de jaarwisseling zich tot het uitwisselen van wensen, maar in veel islamitische landen wordt uitbundig gefeest.6432