N-VA tegen belastingsverhoging

De N-VA vindt het begrotingsvoorstel voor 2015 onaanvaardbaar is en spreekt zich uit tegen de belastingverhoging voor de gezinnen en bedrijven. Volgens de N-VA is de huisvuilbelasting sociaal onrechtvaardig, omdat er geen sociale correctie gebeurt. De partij had zelf eerder een voorstel om de belasting op drijfkracht om te vormen tot K-taks, waarbij het energieverbruik de basis vormde. Bovendien ziet de N-VA geen noodzaak om de belastingen te verhogen: volgens haar zouden de afdrachten vanuit de hogere overheid voor 2015 hoger liggen dan de effectief betaalde belastingen in 2013. De partij vraagt de meerderheid om haar huiswerk over te doen en zal zelf op de gemeenteraad van 18 december een tegenvoorstel doen.17932