N-VA wil gesprek met coalitiepartners

Lokaal N-VA-voorzitter Robert Lemmens heeft een gesprek gevraagd met de voorzitters van de andere coalitiepartijen om te bekijken hoe de zaken ervoor staan. Maar het is nog niet duidelijk wanneer dat gesprek er gaat komen. Ook hij vindt dat Mario Borremans en Lode Schops hun mandaten terug aan de partij moeten geven. Gisteravond heeft hij ook nog samengezeten met de resterende schepenen en raadsleden en daar zag het er niet naar uit dat nog anderen zullen opstappen. Wat Bruno Buyse betreft, vindt de N-VA-voorzitter dat die groot genoeg is om zelf op de aantijgingen te reageren en hij verwacht dat hij dat ook op een gepaste manier zal doen.14999