N-VA wil inspraak bevolking in opmaak beleidsplan

N-VA wil inspraak bevolking in opmaak beleidsplan

Ook voor de gemeenteraad van nu donderdag heeft de N-VA een bijkomend punt ingediend. De partij stelt voor dat het schepencollege een participatie-stappenplan uitwerkt om de bevolking maximaal te betrekken in de opstelling van het beleidsplan voor de periode 2020-2025. Aanleiding is volgens de N-VA-fractie de terughoudendheid van de meerderheid over haar bestuursplannen voor de komende jaren. Ze wil pas in het najaar met een visienota op de proppen komen en volgens de N-VA is het kalf al half verdronken als er ook pas tegen die tijd werk gemaakt wordt van een eventuele burgerparticipatie. Wat contacten met dorpsraden volstaan daarvoor niet volgens de oppositiepartij die op de raad van mei een stappenplan zou willen zien verschijnen.46568