N-VA wil minder opcentiemen voor handelaars

N-VA wil minder opcentiemen voor handelaars

De N-VA-oppositie heeft voor de gemeenteraad van volgende week donderdag - die in besloten groep via videoconferentie verloopt - nog een punt toegevoegd. De partij vraagt dat het schepencollege de mogelijkheid zou bestuderen om een differentiatie van de opcentiemen door te voeren in het voordeel van de lokale economie. Een eerste scenario zou ten voordele van alle ondernemingen en handelaars zijn, een tweede zou alleen op de handelaars slaan. De N-VA vraagt om daar snel werk van te maken en daar - indien nodig - een bijkomende gemeenteraad zonder zitpenning voor bijeen te roepen. De gemeentebesturen krijgen de mogelijkheid van Vlaanderen om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing pas tegen 20 mei vast te leggen. Ze kunnen in het kader van de coronacrisis de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen voor iedereen of verschillende tarieven gebruiken voor verschillende groepen. Daarom stelt de N-VA voor om handelaars en bedrijven die zwaar getroffen zijn door de crisis minder of geen opcentiemen op de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) te laten betalen.53630