N-VA wil schulden en belastingen verminderen

De N-VA reageert afwijzend op de begroting en het meerjarenplan die morgen op de gemeenteraad voorliggen en die volgens de partij tegen eind 2019 de schuldenlast verdubbelen tot meer dan 2.000 euro per inwoner. Dat is vier keer zoveel als de buurgemeenten, heeft de N-VA becijferd. Bovendien zijn er reservefondsen aanwezig die de belastingverhogingen overbodig maken. De partij stelt daarom voor de schuldenlast te plafonneren tot 34 miljoen tegen 2019, het overschot aan kasmiddelen af te bouwen, de belastingverhogingen voor gezinnen en bedrijven niet door te voeren en daarentegen de taks op drijfkracht en nachtwinkels af te schaffen. Verder willen ze de personeelsleden op D-niveau inschalen (E-statuut afschaffen) zodat werken het verschil maakt ten opzichte van niet werken. Ook moeten ongelijkheden weggewerkt worden volgens het principe 'gelijk werk voor gelijke vergoeding'. De reserves van de politie moeten voor 500.000 euro aangesproken worden zodat de gemeentelijke toelage kan verminderen. De gemeenteraad moet zich kunnen uitspreken over de kerntaken en de efficiëntie van de gemeentediensten. Tenslotte wil de N-VA de geplande investeringen doorlichten en onnodige schrappen.17999