Neos ondersteunt scholen in Bangladesh

Neos ondersteunt scholen in Bangladesh

De Heusdense Rita Meynen sprak voor de lokale afdeling van Neos over het educatief project Dakbhanga in Bangladesh. Meer dan 20 jaar geleden, in de periode dat ze ginder werkzaam was, startte ze op vraag van de ouders met een lokale school. Ondertussen is dat initiatief uitgegroeid tot 2 lagere scholen, 1 kleuterschool met alles samen zowat 500 scholieren. In het kader van de actie 'Neos met een hart’ overhandigde ondervoorziter Guido Willems een bedrag van € 500 aan Rita Meynen ter ondersteuning van de scholenwerking in Bangladesh. (foto Trudo Groffi)45515