Niet vergeten: vuilniszakken afhalen

Zoals we eerder al meldden, vanaf vandaag kan je de huisvuilzakken afhalen. Daar zijn een week lang in de verschillende wijken afhaalmomenten voor voorzien. Wie niet langsgaat, kan nadien in het gemeentehuis terecht. Vergeet je identiteitskaart niet.15344