Nieuw pedoschandaal met Heusdense priester

Er is een nieuw pedofilieschandaal opgedoken rond een Heusdense priester. Deze keer gaat het om Alfons G. die sinds 1974 in Chili werkt. Hij zette daar onder meer projecten op voor straatkinderen, maar zou jarenlang straatkinderen hebbenn misbruikt. Er zijn in 1993, 1998 en 2001 bij het bisdom al meerdere meldingen geweest over kindermisbruik door de priester. Ook Norbert Bethune is al jaren met de zaak bezig. Volgens de woordvoerder van het bisdom Hasselt hebben de opeenvolgende bisschoppen telkens meteen contact opgenomen met hun collega's in Chili, maar die bleven volhouden dat hij een gerespecteerd geestelijke is. Dit jaar nog is hij benoemd tot vicaris. In juni werd de commissie Adriaenssens op de hoogte gebracht van het mogelijk misbruik - en werd het één van de 475 dossiers - en ook bisschop Hoogmartens kreeg een schrijven. Een maand geleden wist een Chileense bisschop wel te vertellen dat er in een ander bisdom een klacht tegen G. was ingediend, maar dat hij was vrijgesproken. Ondertussen was G. om gezondheidsredenen tijdelijk in ons land. Tijdens een gesprek met bisschop Hoogmartens ontkende hij alles. Daarop heeft de bisschop van Hasselt het gerecht ingeschakeld, ook al omdat Alfons G. begin deze week weer naar Chili zou afreizen. Begin deze week is hij een hele dag ondervraagd door de gerechtelijke politie. Die heeft hem geconfronteerd met nieuwe feiten. Na afloop van die ondervraging liet het gerecht weten dat er nieuwe elementen waren en dat de priester maar best niet terug naar Chili vertrok. Voor de bisschop voldoende redenen om hem preventief te schorsen in al zijn functies.5727