Nieuwe bufferbekken staat nog niet droog

Nieuwe bufferbekken staat nog niet droog

De droogte neemt zienderogen toe en op verschillende niveaus wordt overlegd over maatregelen. Maar in het gloednieuwe bufferbekken dat Aquafin heeft aangelegd in de Beemdenstraat staat nog altijd water. Het bufferbekken maakt deel uit van het gescheiden rioleringsstelsel dat in de Sint-Maartenlaan en deels in de Halvijers is aangelegd.54936