Nieuwe gemeenteraad start op 2 januari

Nieuwe gemeenteraad start op 2 januari

Zoals gemeld heeft nu donderdag de laatste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur plaats. Op woensdag 2 januari om 19 uur wordt dan de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Tegen dan zal de burgemeester de eed afgelegd hebben bij de gouverneur. Tijdens de installatievergadering leggen de verkozen raadsleden de eed af en wordt de voorzitter aangeduid, dat wordt burgemeester Mario Borremans. Vroeger moesten de schepenen dan ook nog worden verkozen, nu gebeurt dat alleen nog wanneer er geen geldige voordrachten zijn geweest. Dat laatste lijkt alleszins geen probleem.44019