Nieuwe jeugdlokalen staan op stapel

Nieuwe jeugdlokalen staan op stapel

Heel wat belangstelling vanavond voor de volksvergadering van dorpsraad Boekt in Den Ubbel. De aanwezigen kregen een overzicht van de activiteiten van de dorpsraad en de financiële situatie. Voorzitter Jos Tielens ging dieper in op de wensenlijstje dat ze in Boekt klaar hebben gemaakt voor de volgende verkiezingen met als kernpunt de uitbouw van een echt centrum.

Burgemeester Mario Borremans pikte op een aantal vragen in. Zo zal de grond tegenover het buurthuis (waar vroeger de bib lag) aan één kant verkaveld worden tot 8 bouwplaatsen, de andere zijde is nog niet duidelijk. De Belikstraat krijgt vanaf volgende week een opknapbeurt, daar zijn de afgelopen jaren heel wat verzakkingen gebeurd door waterlekken. Die worden aangehoogd en een deel krijgt een nieuwe asfaltlaag, de werken duren 4 weken. De afwerking van de trage wegen loopt ... tja traag, omdat er nog wat privé-eigenaars in betrokken zijn. De voetpaden op de Weyermanbrug worden nog dit jaar opgeknapt en de oversteek van de Echelbeek krijgt een omheining, een schoonmaakbeurt en een naambordje, in het voorjaar.

Jeugdlokalen


Schepen van jeugd Funda Oru had recent nog samengezeten met de jeugd van Boekt over de bouw van nieuwe jeugdlokalen. De voorziene 100.000 is niet toereikend om ook een sanitair blok te bouwen, daarom zal de volgende gemeenteraad wellicht bijkomend 37.000 euro goedkeuren. Er is ook nood aan een opslagruimte in de toekomst, maar dat budget zal voor de volgende legislatuur zijn. Nu doorloopt alles de procedure met studiebureau, ontwerp, bespreking met de jongeren en aanstelling van een aannemer.

Commissaris Danny Wendelen had zijn huiswerk uitvoerig gemaakt en presenteerde cijfers over diefstallen en ongevallen. Daaruit bleek dat vorig jaar bijna een kwart van de inbraken in Boekt werd gepleegd, vooral de buurt tegenover Meylandt blijkt gevoelig te zijn. Een Whatsapp-groep kan preventief helpen. Dit jaar waren er tot nu toe 29 ongevallen met gewonden, vorig jaar 35, in 2015 37. Die gebeuren meestal op de gewestwegen. Hij toonde ook de resultaten van snelheidscontroles. De commissaris bracht heel wat verkeersproblemen in beeld, er wordt gedacht aan een aantal oplossingen, sommige daarvan staan op stapel zoals éénrichtingsverkeer in Reitveld van aan Den Ubbel tot de Heilig Hartlaan. Er komt trouwens ook opnieuw een zebrapad aan de school. Nadien werden nog heel wat vragen afgevuurd vanuit het publiek.38195