Nieuwe regeling voor missen in Zolderse parochies

Nieuwe regeling voor missen in Zolderse parochies

Na de discussies van de afgelopen maanden is binnen de federatie Zolder een nieuwe regeling afgesproken voor de weekendvieringen. Dit zou dan de definitieve regeling worden. Elke 1ste en 3de zaterdag om 18 uur is er een eucharistieviering in Bolderberg; elke 2de en 4de zaterdag om 18 uur in Viversel. Elke zondag om 9u30 in Boekt en om 11 uur in Zolder. Als er een 5de weekend in de maand valt, dan is er geen viering op zaterdagavond, wel op zondag om 9u30 een kindvriendelijke mis in Bolderberg en om 11 uur in Zolder. De nieuwe regeling wordt van kracht op zaterdag 6 en zondag 7 januari. Alle misintenties en de mededeling van de 4 parochies worden in elke eucharistie voorgelezen. Op belangrijke feestdagen kunnen er uitzonderingen zijn op de regeling.38582