Nog een viertal weken modder of stof

Over een 4-tal weken zullen de bewoners van het laatste deel van de Geenrijt van de modder moeten verlost zijn, want tegen de paasvakantie moet er een eerste asfaltlaag liggen. Overigens zullen de werken van 9 tot 13 april stilliggen wegens vakantie. Op 26 maart volgt nog een infovergadering voor de bewoners van de straten waar de werken nu voltooid zijn. Ze zullen er dan meer uitleg krijgen over de loskoppeling van riolerings- en regenwater op hun privé-eigendom, maar daarvoor krijgen ze een aparte uitnodiging.10014