Nog heel wat bruggen te bouwen in de streek

Nog heel wat bruggen te bouwen in de streek

De Vlaamse Waterweg is nog volop bezig met het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal zodat er schepen met 4 opgestapelde containers onder door kunnen. De komende maanden en jaren wordt vooral hier in de streek gewerkt, en dat heeft soms gevolgen voor het verkeer. De brug in Stokrooie is ondertussen al een tijdje afgewerkt. De komende dagen starten de voorbereidende werken in Beringen. Vooral dan aan de kaaimuren enzo, zodat er weinig hinder is voor de passanten. In maart 2021 wordt daar de nieuwe brug ingevaren. Alleen in de zomer van 2021 zal de doorgang even onderbroken zijn. De hinder is dus beperkt omdat de nieuwe brug langs de bestaande wordt geplaatst. In september volgend jaar wordt de oude brug afgebroken.

Genenbos

Een ander verhaal is het in Tervant. Daar starten in april de werken aan de kaaimuur. In september 2021 wordt de brug afgebroken en dan blijft de doorgang onmogelijk tot begin juni 2022. In Genenbos zijn de voorbereidingen al bezig. Eind juni dit jaar wordt de doorgang voor 9 maanden afgesloten en tegen eind maart 2021 zou je daar over de nieuwe brug moeten kunnen. In Kuringen wordt de Overdemerstraat afgesloten eind juni 2021, ook voor 9 maanden. De fietsers moeten die tijd over de nieuwe fietsbrug aan de spoorwegbrug kunnen.

Viversel

Voor de brug over de E314 in Viversel wordt op dit moment nog uitgegaan dat ze tegen eind dit jaar moet klaar zijn. De tijdelijke brug komt dan naar de Westlaan als nieuwe brug, maar die werkzaamheden starten zeker niet voor Genenbos achter de rug is. En dan blijft er nog de stalen brug aan de kolenhaven. Wat daarmee gebeurt, hangt volledig af van een eventuele omleidingsweg. Daarvoor zijn nog geen nieuwe plannen nadat ze door de vorige Vlaamse regering onder druk van het lokale protest zijn afgevoerd. Daarvoor zijn wellicht ook figuurlijke bruggenbouwers nodig, naast de letterlijke …
51604