OCMW houdt overschot voorlopig bij

OCMW houdt overschot voorlopig bij

OCMW-voorzitter Elke Gijbels bracht het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW op de gemeenteraad. Belangrijkste daarin is dat de gemeentelijke tussenkomst niet moet aangepast worden. Anderzijds nemen de uitgaven voor de leeflonen wel sterk toe, en ook de uitgaven ten gevolge van de vluchtelingencrisis stijgen. Schepen van financiën Peter Tielens stelde vast dat het kasoverschot bijna 2,5 miljoen euro bedraagt en vroeg zich af waarom de N-VA hier niet pleit om dat onmiddellijk weg te werken, zoals dat destijds bij het overschot op de politiebegroting gebeurde. Daarop stelden de N-VA leden dat het geld voorlopig bij het OCMW moet blijven zolang niet duidelijk wordt hoe de toekomstige samenwerking met gemeente zal evolueren en ook omdat nog niet duidelijk is wat de vluchtelingencrisis nog allemaal teweeg zal brengen.24124