OCMW moet alsmaar minder vluchtelingen opvangen

OCMW moet alsmaar minder vluchtelingen opvangen

OCMW-voorzitter Elke Gijbels gaf aan de gemeenteraad uitleg bij de jaarrekening van het OCMW, een mix van positief en zorgelijk nieuws. Zo werd binnen de exploitatie een overschot van meer dan 956.000 euro gerealiseerd. Met de opbrengst van de verkoop van de bejaardenwoningen in de Rodenbachlaan zijn in 2015 en 2016 leningen afgelost en zo moesten in 2017 minder intresten betaald worden. Maar de aankondiging gisteren dat de spilindex is overschreden, betekent dan weer dat ook de leeflonen stijgen. En als je dan weet dat het aantal leefloners (en ook andere inwoners met financiële tussenkomst) met bijna 20 % is gestegen door de beperking van de werkloosheid en de asielcrisis, dan zie je die uitgaven alweer stijgen. Dit jaar zou hun aantal ongeveer op hetzelfde peil blijven. Positief is dan weer dat door een strikter facturatiebeheer, het OCMW alsmaar minder de deurwaarder moet inschakelen om bijvoorbeeld facturen van de kinderopvang te innen. En de thuisozrg, serviceflats en het dagverzorgingscentrum zitten zowat aan hun maximale capaciteit. Tegelijk moet het OCMW alsmaar minder vluchtelingen opvangen: eerder is het LOI afgebouwd van 77 naar 43 plaatsen en nu heeft Fedasil laten weten dat tegen 1 januari het aantal opvangplaatsen naar 22 mag. De woningen die het OCMW daarvoor huurde, worden opgezegd. Alleen de eigen woningen in de Halstraat blijven behouden. Het OCMW krijgt ook een hoog aantal meldingen van dreigende uithuiszettingen en er komen meer mensen naar de dienst schuldhulpverlening, meer en meer inwoners hebben financiële problemen. De gemeente betaalt 115,19 euro per inwoner aan het OCMW, het Vlaams gemiddelde bedraagt € 145,00. Met een positief resultaat op kasbasis van meer dan 4,3 miljoen suggereert Elke Gijbels om naar de volgende legislatuur na te denken over een investering in de kinderopvang in Boekt.42948