OCMW ondersteunde 182 asielzoekers

Vorig jaar heeft het OCMW 53 dossiers van asielzoekers ondersteund. 34 daarvan kregen materiële ondersteuning in het kader van het lokaal opvanginitiatief (LOI). Doordat het vaak om gezinnen gaat, liep het op tot 182 personen, waarvan 122 in het LOI. Op 31 december werden nog 32 dossiers of 110 personen ondersteund. Zoals bekend moet elke gemeente instaan voor een bepaald aantal asielzoekers, de gasten van De Bark vallen daar niet onder.7794