OCMW-secretaris in de bres voor ontvanger

OCMW-secretaris in de bres voor ontvanger

Zoals gemeld staat volgende donderdag op de gemeenteraad de 'openstelling van de functie van financieel beheerder, in te vullen door bevordering.' Het gemeentebestuur kiest er dus voor om de functie niet door de financieel beheerder van het OCMW te laten invullen en samen met de hele commotie daarrond, heeft dit OCMW-secretaris Felix Maes aangezet tot een reactie. "De enige officiële motivatie werd verwoord op de gemeenteraad van 20 oktober door de schepen van personeel: er werd een voorbehoud gemaakt over de capaciteiten van de financieel beheerder van het OCMW om deze functie voor beide besturen uit te voeren. Er was hierover voorafgaand geen enkel gesprek met de betrokken medewerker. Meer nog, de schepen heeft nog nooit een gesprek gehad met de financieel beheerder van het OCMW. Naast deze uitspraak in de gemeenteraad hebben sommige politici blijkbaar weinig scrupules om onder de bevolking negatieve uitspraken te doen over deze ambtenaar." Dat laatste zet de OCMW-secretaris, die het hoofd is van het OCMW-personeel, aan om het op te nemen voor zijn ontvanger. "Het is mijn morele en wettelijke plicht om te reageren op deze aantijgingen. Deels omdat de medewerker zich tegen dit soort verhalen niet kan verweren, maar vooral omdat ze totaal ongegrond zijn. Aan de familieleden en kennissen die geconfronteerd worden met negatieve uitspraken over hun zoon, vader, vriend : ik wil jullie voor 200 % geruststellen dat onze financieel beheerder sinds meer dan 20 jaar een zeer loyale en excellente medewerker is! Aan de inwoners die de ambtenaar niet kennen: zijn deskundigheid draagt ertoe bij dat de financiële resultaten van het OCMW van Heusden-Zolder tot de beste van Vlaanderen behoren en in vergelijking met OCMW’s van gelijkaardige gemeenten zijn zowel de exploitatiecijfers als de schuldpositie zeer gunstig . Aan de betreffende politici: onze medewerkers willen in de eerste plaats komen werken voor een goede dienstverlening aan de bevolking. De recente gebeurtenissen zorgen echter voor onrust en demotivatie onder het personeel. Een welgemeend excuus zou hier op zijn plaats zijn," aldus de OCMW-secretaris.24408