Offerschapen moeten 2 oorringen hebben

Er zijn strikte richtlijnen afgekondigd voor het Offerfeest, dat vandaag over een week plaats heeft. Zoals eerder aangekondigd wordt een tijdelijke slachtplaats ingericht aan de grote moskee op de Lindeman. Iedereen die er een schaap ritueel wil laten slachten moet vooraf in het gemeentehuis een slachtbon afhalen. Maar op bevel van het federaal voedselagentschap (FAVV) zijn nog meer voorschriften van kracht. Aan de parking van de moskee controleert de politie of de schapen correct worden aangevoerd, dieren die in de koffer liggen of waarvan de poten zijn vastgebonden, worden in beslag genomen. Schapen moeten 2 oorringen hebben. Dieren zonder oorring, met één oorring of met Duitse of Nederlandse oormekren worden naar een officieel slachthuis afgevoerd en gedood. Dat laatste heeft te maken met de blauwtongziekte in de buurlanden. Wie op thuisslachten wordt betrapt, riskeert een zware straf.1539