Omstreden punten afgevoerd door fouten

Omstreden punten afgevoerd door fouten

De gemeenteraad is gestart onder massale belangstelling. Er is onder meer massaal gemobiliseerd onder het OCMW-personeel. Die zijn met vele tientallen aanwezig, de meesten zijn in het zwart gekleed. Ze komen protesteren tegen de plannen om een nieuwe financieel beheerder door promotie aan te duiden en daarmee de 'ontvanger' van het OCMW te passeren.Maar meteen moest de meerderheid vaststellen dat er een fout gebeurd was: het dossier van de twee betreffende punten verschilde tussen de elektronische versie en het papieren dossier dat de raadsleden kunnen inkijken. Om procedurefouten te vermijden werd het afgevoerd. De oppositie sprak er schande over dat ze niet daarover werd ingelicht en kreeg applaus van het publiek. Nog volgens de oppositie was de agenda te laat bezorgd, en kan ze daartegen klacht indienen. 'Laat ons heel de raad stopzetten," stelde Bruno Buyse (N-VA) voor. Ook Sonja Claes (CD&V) wees erop dat de meerderheid haar engagement niet was nagekomen.
24434