Onaangekondigde werken halen Schansstraat overhoop

Onaangekondigde werken halen Schansstraat overhoop

Bewoners van de Schansstraat reageren erg misnoegd over werkzaamheden die daar vanmorgen onaangekondigd in opdracht van Fluvius zijn van start gegaan. Volgens de bewoners begonnen de arbeiders onbezonnen te graven, daarbij hebben ze alle leidingen doorgetrokken. Ze stellen zich dan ook de vraag of het verplicht vooronderzoek wel is uitgevoerd, alleszins is geen controlesleuf getrokken.  Volgens hen laat de signalisatie ook te wensen over. Ze probeerden tevergeefs contact te leggen met de arbeiders die er aan het werk waren, maar die blijkbaar geen Nederlands spraken of begrepen. Aan de bedrijfsvoertuigen is ook niet af te leiden om welke onderaannemer het gaat. Al de opritten in de buurt zijn opgebroken, er is geen toegang tot de huizen meer mogelijk . Het eerste deel van de Schansstraat is bovendien een gekende sluipweg, wat de onveiligheid nog versterkt.56233