Ook Bruno Buyse vraagt meer uitleg

Ook Bruno Buyse vraagt meer uitleg

Ook onafhankelijk raadslid Bruno Buyse dient een bijkomend punt in naar aanleiding van de Turkse optocht van 29 april. Volgens hem zijn de beelden niet acceptabel voor de meeste Vlamingen maar zijn ze ook niet aanvaardbaar voor heel wat mensen van Turkse origine. "Zo worden de inspanningen om op een goede manier samen te leven in één klap een stuk vertroebeld." Hij vraagt daarom naar het verslag van de korpschef in verband met de activiteit en over welke gegevens het schepencollege beschikte om toestemming te geven. Bruno Buyse stelt voor dat het schepencollege tegen volgende raad duidelijke criteria vastlegt waaraan manifestaties minimaal moeten voldoen.40124