Open VLD: 'Geen forfaitaire afvalbelasting'

Open VLD: 'Geen forfaitaire afvalbelasting'

Open VLD, dat in Heusden-Zolder niet in de gemeenteraad zit, reageert verontwaardigd op de factuur van Limburg.net die de inwoners deze week in de brievenbus kregen. De factuur is in een jaar tijd met 80 % gestegen, zoals trouwens aangekondigd door de meerderheid in het kader van de taxshift. De liberalen hebben geen probleem met het principe van 'de vervuiler betaalt' maar dat mag volgens hen niet forfaitair aangerekend worden. Zij pleiten voor een berekening in functie van het verbruik en niet van de gezinssamenstelling. Het tegenargument van het sluikstorten verwerpen ze, omdat het nu ook al volop gebeurt en te weinig bestreden wordt. Open VLD stelt daarom voor om de forfaitaire belasting in combinatie met 'gratis vuilzakken en bezoeken aan het containerpark' te vervangen door een systeem waarbij de vervuiler betaalt.  In andere gemeenten leidt dat volgens de partij tot een aanzienlijke vermindering van het huishoudelijk afval. Gecombineerd met een stimulans van compostvaten en het permanent brengen van huisvuilzakken naar het recyclagepark zou dat restvuil en sluikstorten kunnen verminderen.53904