Openbaar onderzoek Groene Delle gaat van start

Openbaar onderzoek Groene Delle gaat van start

Er heeft al massaal veel protest geklonken tegen de plannen om een deel van de Groene Delle om te zetten in industriegebied. Anderzijds waren de werkgeversverenigingen ontevreden omdat slechts een deel is voorzien voor watergebonden bedrijfsactiviteiten. Hoe dan ook, moet de Vlaamse Regering een openbaar onderzoek organiseren over dat voorlopig vastgesteld ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zolder - Lummen Zuid'. Vanaf 9 juni kan iedereen het plan bekijken op de website van het Departement Omgeving. Het plan kan ook ingekeken worden onder meer in het gemeentehuis van Heusden-Zolder, na afspraak via 02  553 38 00. Bezwaren of andere reacties kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 augustus via de website www.omgeving.vlaanderen.be of per brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis (na afspraak), of via de post naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.


55086