Openbare verkopen

- Op dinsdag 28 oktober om 15 uur heeft in Ons Huis de tweede zitdag plaats voor de openbare verkoop van een huis, Sint-Vincentiusstraat 14. De woning staat op een perceel van 6a 82ca. Op de eerste zitdag is het voorlopig toegewezen voor € 50.000.
- Op woensdag 5 november heeft in hostellerie De Kluis de openbare verkoop plaats van een woonhuis, Veldstraat 9. Het huis staat op een perceel van 7a 36ca.
- Op maandag 3 november worden in Het Gezellehuis 6 percelen grond openbaar verkocht. Het gaat om vier percelen bouwgrond in de Garenstraat van respectievelijk 10a 12ca, 8a 63 ca, 8a 63 ca en 8a 16 ca. Daarnaast is er ook nog een perceel achterliggende grond in 'Geenrijt het Gehucht' van 67a 01ca. Tenslotte is er op 'De Kalverstaerten' een stuk bouwland van 29a te koop.1303