Opnieuw 40 dieren in beslag genomen

Opnieuw 40 dieren in beslag genomen

Er lijkt maar geen einde te komen aan de golf van inbeslagnames waardoor het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum met 'gasten' wordt overspoeld. Vrijdag in de late namiddag moest een team in Hechtel-Eksel op vraag van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn 40 dieren ophalen: 6 schapen, 9 geiten, 16 konijnen, 4 hoenders en 5 zebravinken.50081