Oppositie blijft gewoon zitten

Terwijl Nieuw had aangekondigd dat heel de oppositie zou opstappen bij het ontslag van Open-VLD-er Olivier Frederix en de installatie van zijn opvolgster Nicky Kyndt - om de meerderheid in de minderheid te stellen - bleef uiteindelijk heel de oppositie inclusief Nieuw braafjes zitten. Ze applaudiseerden zelfs netjes mee voor het uittredende en het nieuwe raadslid. Veel gedoe dus om niets. Achteraf bleek dat er binnen de oppositie geen eensgezindheid was om op te stappen. Anderzijds zou het ook niet veel uitgehaald hebben, dan kwam het punt gewoon volgende maand als eerste op de raad en gebeurde de wissel toch. Trouwens, zo lang de eedaflegging niet gebeurd was, zou Olivier Fredeix lid zijn geweest van de raad, en was er dus toch een meerderheid. Nieuw moest toegegeven dat deze keer de meerderheid tactisch gewonnen had.
Voor de rest werd er heel lang stilgestaan bij de verhoging van het lidgeld  van de IPV Toerisme Midden-Limburg met 60 %, er moet dus een budgetwijziging van 4.747 euro doorgevoerd worden. Vooral door bijkomende personeelskosten zit de vereniging met een tekort. SP.a-er Danny Vanoppen en Peter Tielens (Nieuw) vonden dat de gemeente weinig of niets van de vereniging terugkrijgt. Open-VLD fractieleider Eddy Vanheel, ook voorzitter van de IPV, probeerde dat te weerleggen door de taken van de vereniging toe te lichten, maar kon de oppositie niet overtuigen.7487